DOSTĘPNOŚĆ + MODERNIZACJA PRZYCHODNI NR 2 W KŁOBUCKU.

nagłówek.jpeg

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 679 124,17 na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Obiektem poddanym modernizacji jest Poradnia nr 2 w Kłobucku.

 

 

Dzięki temu dofinansowaniu grupa naszych pacjentów ze szczególnymi potrzebami będzie mogła bez przeszkód korzystać w usług zdrowotnych poradni.

 

Projekt realizowany będzie do 31.12.2022roku.

 

 

 

W ramach projektu wykonane będą następujące prace:

 

Właściwe oznakowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Udostępnienie stref wypoczynku na dojściu do wejścia do placówki dla osób o szczególnych potrzebach

Wyposażenie punktu rejestracji w urządzenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, oraz innymi niepełnosprawnościami - pętle indukcyjne

Wyposażenie punktu rejestracji w urządzenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, oraz innymi niepełnosprawnościami - zakup tabletu wraz z programem Mówik

Wyposażenie punktu rejestracji w urządzenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, oraz innymi niepełnosprawnościami -zakup elektronicznej lupy powiększającej

Wyposażenie punktu rejestracji w urządzenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, oraz innymi niepełnosprawnościami - zakup syntezatora mowy

Zakup tablicy tyflograficznej

Zakup odzieży medycznej posiadającej oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód

Zapewnienie dostępności do punktu rejestracji pacjentów poprzez obniżenie blatu

Dostosowanie punktu rejestracji do odpowiedniego poziomu dostępności - wydzielenie przestrzeni do odkładania sprzętu rehabilitacyjnego

Zakup wóżka do ewakuaji osób niepełnosprawnych

Zakup tabliczek drzwiowych

Zakup i montaż klimatyzacji

Wyposażenie placówki POZ w usprawnienia takie jak: kącik sensoryczny dla dzieci

Wyposażenie placówki POZ w usprawnienia takie jak: tablice sensoryczne stojące

Remont pochylni wraz z poręczami prowadzących do wejścia do Placówki POZ.

Zakup nakładek na poręcze przyschodowe

Wyposażenie placówki POZ w usprawnienia takie jak: wózki inwalidzkie

Wyposażenie placówki POZ w usprawnienia takie jak: wózki inwalidzkie dla otyłych

Wyposażenie placówki POZ w usprawnienia takie jak: fotel dla opiekunów.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup wagi platformowej dostosowanej dla wózków inwalidzkich

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup wagi z analizatorem tkanki tłuszczowej

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup wagi elektronicznej niemowlęcej

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup fotela ginekologicznego

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup podnośnika jezdnego

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup lampy laryngologicznej

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup pulsykometru

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - lampa zabiegowa bezcieniowa

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup fotela do iniekcji

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup iluminatora żył

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup bilirubinometru

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup EKG przenośnego wraz z wózkiem

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup mobilnego aparat EKG

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup spirometru przenośnego

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup oftalmoskopu

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup otoskopu

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup aparatu do pomiaru CRP

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup klimatyzacji do gabinetów

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup elektrycznych kozetek

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup stołu zabiegowego

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup stolika zabiegowego

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego - zakup przewijaków

Zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego wraz z podjazdem

wyposażenie gabinetów POZ w meble - zakup stołu do badań niemowląt

wyposażenie gabinetów POZ w meble - zakup krzeseł

zakup opasek biometrycznych (10 szt.) wraz z tabletami i oprogramowaniem (2 szt.).

Wykupienie usługi PJM online na okres 15 miesięcy

zakup usługi dostosowania strony internetowej Wnioskodawcy do obowiązujących standardów WCAG 2.1 wraz z modułem deklaracji dostępności dla BIP placówki

Zakup systemu kolejkowego wraz z komputerami, tabletami, oprogramowaniem, ekranami, urządzeniem wielofunkcyjnym do gabinetów medycznych i rejestracji oraz zakup pętli indukcyjnej, elektronicznej lupy powiększającej do gabinetów medycznych

Wprowadzenie systemu e-rejestracji

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Wykonanie infografik dla pracowników recepcji oraz pozostałego personelu, wskazujących na sposoby komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki z zakresu polskiego języka migowego

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki z zakresu umiejętności komunikacji

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki z zakresu uniwersalnego projektowania produktów i otoczenia z uwzględnieniem pacjentów ze szczególnymi potrzebami

Przeprowadzenie audytu dostępności placówki POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup usługi na przeprowadzenie audytu strony internetowej BIP placówki w Kłobucku ze szczególnym uwzględnieniem treści dla pacjentów o szczególnych potrzebach.

Zakup usługi szkoleniowej dla pracownika placówki w zakresie nabycia kompetencji do samodzielnego przeprowadzania audytu

Opracowanie procedur postępowania w placówce POZ dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim z niepełnosprawnościami

Zakup usługi szkoleniowej dla pracownika placówki w zakresie monitorowania i nadzoru prawidłowego wdrożenia procedur związanych z obsługą pacjentów ze szczególnymi potrzebami

Zakup usługi ankietowania wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry placówki

Konsultacje z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami

Utworzenie stanowiska pomocy asystenta osoby o indywidualnych potrzebach.

 

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Data publikacji:
20.01.2022
Przewiń do góry