Praktyki - ogólne zasady

Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość studentów chcących odbyć praktyki w naszym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, umieszczamy do pobrania wzory dokumentów mających ułatwić Wam podjęcie praktyk w ZOZ:

 

1. Wzór podania dla studenta

2. Zgoda na przetwarzanie danych

 

PDFWzór podania dla studentów z KRK.pdf (113,97KB)

PDFZGODA plus KRK- PRAKTYKI.pdf (367,51KB)

 

Decyzję w sprawie zgody na rozpoczęcie praktyk podejmuje Dyrektor ZOZ Kłobuck.

Informujemy, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania należy przed rozpoczęciem praktyk a najpóźniej w dniu ich podjęcia dostarczyć do Przełożonej Pielęgniarek ZOZ Kłobuck:

- umowę/porozumienie/ na praktyki ze strony Uczelni

- program praktyk,

- ubezpieczenie OC, NNW (rozszerzone o ekspozycję zawodową),

- aktualne orzeczenie lekarskie w tym do celów sanitarno – epidemiologicznych* oraz zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw WZW.

- certyfikat o szczepieniu COVID-19 ** ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19)

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wymagań wewnątrzzakładowych.

 

*Dotyczy praktyk w szpitalu

** Dotyczy zawodów medycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

 

Po zakończeniu praktyki nalezy dostarczyć do Działu Pielęgniarstwa  kopię zaliczenia praktyki podpisaną przez bezpośredniego opiekuna praktyki.

 

Zarządzenie nr 10 / 2023 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku  z dnia 16.02.2023r. w sprawie ostalenia opłaty za realizację w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wakacyjnych praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia zawodowego.

Zarządzenie nr 10/2023

 

Osoby zainteresowane realizacją praktyk w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku prosimy o kontakt:

Sekretariat: 34 317 22 06  ( wewnętrzny 123)

e-mail: sekretariat@zozklobuck.com.pl 


 

 

Data publikacji:
17.05.2022
Przewiń do góry