STYPENDIA DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH.

 

Stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego – nabór wniosków


OGŁOSZENIE 
O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO


Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium 
dla studentów VI roku studiów kształcących się na kierunku lekarskim.


Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria: 
a)    do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów; 
b)    jest studentem VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
c)    w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0;
d)    został wpisany na kolejny, tj. VI rok akademicki.

 

Wnioski z pełnym kompletem dokumentów należy składać w dniach od 1 lipca  2024 roku do 6 września 2024 roku.

 

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego  do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.200,00 złotych brutto miesięcznie.

 

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków zostały zawarte na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem www.powiatklobucki.pl

 

na adres: 
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13 lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ” 
 

 

 

PDFSTAROSTWO POWIATOWE W KŁOBUCKU STYPENDIA.pdf (439,93KB)

 

 

studenci-medycyny-sa-na-korytarzu-i-rozmawiaja.jpeg

 

Data publikacji:
17.05.2022
Przewiń do góry