FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- DOFINANSOWANIE.

Bez tytułu.png

 

Wojewoda Śląski przekaże Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w 2022r. środki z Funduszy Przeciwdziałania CIVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawu z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

Tytuł zadania:

ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Zadanie realizowane z Państwowych Funduszy Celowych.

 

 

Kwota dofinansowania:

391 000, 00 zł

 

Z przekazanych środków zostanie zakupiona następująca aparatura:

 

Videolaryngoskop

Pompy infuzyjne

Nebuliratory

Materace poodleżynowe

Maski CPCP

Dozowniki na tlen

Defibrylator

Aparaty EKG

Aparat USG

 

 

 

 

 

Data publikacji:
29.07.2022
Przewiń do góry