CZARNA POLSKA JESIEŃ SZPITALI POWIATOWYCH.

W szpitalach powiatowych trwa CZARNA POLSKA JESIEŃ. Wkrótce i nasz szpital może zostać zamknięty.

 

Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc? Dla siebie? Dla swojej rodziny?

 

Wprowadzone ostatnio zmiany przepisów (w szczególności dotyczące wzrostu wynagrodzeń) oraz inflacja i wzrost kosztów, doprowadziły do gwałtownego wzrostu zadłużenia szpitali powiatowych. Brakuje pieniędzy na opłacanie podstawowych rachunków, wypłaty dla pracowników i składki ZUS. 

 

Twój głos ma znaczenie – podpisz petycję do Ministra Zdrowia o wzrost wyceny świadczeń. Jako Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego postulujemy:

  1. Pokrycie przez NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia, niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia. 

  2. Umożliwienie kierownictwu szpitali kształtowania oferty świadczonych usług zdrowotnych poprzez tworzenie nowych oddziałów i poradni czy dopasowywanie liczby łóżek do potrzeb pacjentów i możliwości lokalowych, technicznych i personalnych danego szpitala.  

Rozwiązanie powyższych problemów jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania szpitali i realizacji ich celu jakim jest ratowanie zdrowia i życia pacjentów.

 

WYPEŁNIJ PETYCJĘ ! POŚWIĘĆ CHWILĘ! 

 

Źrodło tekstu: Czarna polska jesień – petycja do Ministra Zdrowia o wzrost wyceny świadczeń - Petycjeonline.com

 

 

Czarna Polska jesień

 

 

 

Data publikacji:
07.11.2022
Przewiń do góry