Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

1-768x117.png

 

Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

 

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  • skorzystać z formularza 
    lub
  • wysłać wiadomość na adres e-mail:  

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Okres realizacji projektu: od daty podpisania do 31.08.2023r.

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku podpisał umowę o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ.

 

W ramach projektu zostaną przekazane środki na zakup:

-  Włączenie modułu analiz i statystyk. Usługa konfiguracji i uruchomienia Indeksów Medycznych dla placówek POZ.

- Zakup zestawów komputerowych

- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

- Zakup sprzętu serwerowo sieciowego

 

Zakres rzeczowy Przedsięwzięcia obejmie w tym projekcie:


1. rozbudowę systemu gabinetowego Placówki POZ (w tym m.in. zakup oprogramowania) dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych.
  W szczególności:
a) integrację z systemem e-zdrowia,
b) komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności określonych w Modelu referencyjnym, np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.
2. zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.

 

Wysokość Grantu wynosi 159 000,00 PLN

 

Data publikacji:
13.06.2023
Przewiń do góry