Dostawa modułu analiz i statystyk oraz konfiguracja i uruchomienie indeksów medycznych w systemie Mediqus

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZP.38-18/23
Wg. procedury o dokonanie zakupu o wartości przekraczającej
kwotę 90.000 złotych netto a nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto

 

Data publikacji:
26.06.2023
Przewiń do góry