Dobry posiłek w szpitalu

NFZ_logo.jpeg

Zespół Opieki Zdrowotnej w  Kłobucku podpisał  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację  programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach –„Dobry posiłek w szpitalu”.


Celem programu pilotażowego jest:

1) zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach;

2) wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

 

Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego
w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalach"
jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie
edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalach" (Dz. U.
poz. 2021), zwanym dalej "rozporządzeniem pilotażowym”.


Realizacja programu pilotażowego będzie trwała do 30.06.2024 r.

Data publikacji:
31.10.2023
Przewiń do góry