Programy unijne

Niezwykle ważne dla rozwoju ratownictwa w Polsce są inwestycje w jego infrastrukturę – zarówno ratownictwa przedmedycznego, jak i szpitalnego – oraz stworzenie zintegrowanego systemu powiadamiania ratunkowego. Gołym okiem widać konieczność doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w wysokiej jakości specjalistyczne środki transportu sanitarnego oraz potrzeby inwestycji w profilaktykę i lecznictwo specjalistyczne w zakresie m.in. chorób układu krążenia, onkologicznych oraz urazów i udarów.


Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności ochrony zdrowia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - priorytet IX Zdrowie i rekreacja są odpowiedzią na wymienione wyżej potrzeby:

PO - Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - zakup ambulansu

RPO WSL 2007-2013 - zakup sprzętu medycznego.

Data publikacji:
12.11.2014
Przewiń do góry