Zakup Sprzętu

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu :
„Podniesienie standardu opieki medycznej poprzez zakup sprzętu dla szpitali rejonowych w Kłobucku i Krzepicach”

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

W ramach w/w projektu został zakupiony następujący sprzęt medyczny :

ETAP I
Szpital Rejonowy w Kłobucku :
- respirator przenośny – 1 szt.,
- pompa infuzyjna – 2 szt.
- respirator stacjonarny – 1 szt.
Szpital Rejonowy w Krzepicach :
- respirator przenośny – 1 szt.,
- pompa infuzyjna – 2 szt.
- respirator stacjonarny – 1 szt.
ETAP II
Szpital Rejonowy w Kłobucku :
- EKG 12 kanałowe – 2 szt.
Szpital Rejonowy w Krzepicach :
- EKG 12 kanałowe – 1 szt.
- system monitorowania (centrala + 2 kardiomonitory)
ETAP III
Szpital Rejonowy w Kłobucku :
- gastroskop VIDEO – 1 szt.
- kolonoskop VIDEO – 1 szt.
- system videoendoskopowy – 1 szt.
Szpital Rejonowy w Krzepicach :
- gastroskop VIDEO – 1 szt.
- kolonoskop VIDEO – 1 szt.
- system videoendoskopowy – 1 szt.

Więcej informacji

Data publikacji:
12.11.2014
Przewiń do góry