Jakość

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku od początku swej działalności stawia na wysoka jakość świadczonych usług medycznych oraz najwyższą troskę o zdrowie Pacjenta.

skanowanie0001.jpeg

Potwierdzeniem tego jest przyznany nam w listopadzie 2012 Certyfikat zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

certyfik1_banner.jpeg

 W Październiku 2013 roku ZOZ w Kłobucku poszerzył zakres  certyfikacji w wyniku czego przyznano nam kolejny certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

certyfik_banner.jpeg


W listopadzie 2015 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku kolejny raz rozszerzył zakres certyfikacji ISO w wyniku czego przyznano nam certyfikat jakości zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2009 w następujących zakresach:

 • Ratownictwo Medyczne,
 • Świadczenie usług medycznych w Zakładzie Rehabilitacji,
 • Świadczenie usług medycznych w Pracowni Endoskopii,
 • Udzielanie Świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna(POZ) w zakresie: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
 • Udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna(AOS) w Poradniach: Gastroenterologicznej, Geriatrycznej, Wad Postawy,
 • Udzielanie Świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu.

                                                                                                    Przełożona Pielęgniarek
                                                                                                           Aniela Stopa

skanowanie0001.jpeg
 W dniach od 11 - 14 grudnia 2017 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku odbył się audyt certyfikacyjny zewnętrzny.
Audyt dostarczył dowodów,  że System Zarządzania Organizacji czyli ZOZ Kłobuck jest utrzymany i doskonalony, zgodnie z  wymaganiami normy  ISO 9001 – 2015.
 
ZAKRES CERTYFIKACJI 
 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 • Ratownictwo Medyczne
 • Udzielanie świadczeń medycznych w Zakładzie Rehabilitacji;
 • Udzielanie świadczeń medycznych w Pracowniach; Endoskopii, EKG, USG  i Spirometrii;
 • Udzielanie świadczeń medycznych w rodzaju leczenie szpitalne na Oddziałach: Dziecięcy, Chorób Wewnętrznych, Dzienny Oddział Gastroenterologiczny, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem  Geriatrycznym oraz Izbach Przyjęć;
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • Udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ;
 • Udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Poradniach: Rehabilitacyjna, Gastroenterologiczna, Geriatryczna i Wad Postawy;
 • Udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu.

skanowanie0001.jpeg


 

Opublikował: Piotr Strzeszyna   |  Data publikacji: 12-11-2014 11:53
Modyfikował: Katarzyna Engel-Kozieł   |  Data modyfikacji: 03-07-2020 12:13
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie