Jakość

Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

„Działamy zawsze dla dobra Pacjenta”

 

źródło zdjęcia: https://prs.pl/

 

Priorytetowym celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 

 • ratownictwa medycznego;

 • rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej;

 • podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, koordynator opieki POZ, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w rodzaju gastroenterologii;

 • opieki stacjonarnej na oddziałach szpitalnych: dziecięcym, chorób wewnętrznych, chorób wewnętrznych i dziennym oddziale gastroenterologicznym wraz z izbą przyjęć chorób wewnętrznych wraz z pododdziałem geriatrycznym i izbą przyjęć,;

 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w poradni terapii uzależnień
  i współuzależnień od alkoholu;

 • realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych;

 • świadczeń diagnostycznych w pracowniach: USG, USG z diagnostyką kardiologiczną, EKG, spirometrii, endoskopii.

 

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

 

 

Cel ten realizujemy poprzez:

 

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stron zainteresowanych,

 • ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie,
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,

 • zakup nowych urządzeń do udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,

 • optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej Placówki,

 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,

 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,

 • uwzględnianie kontekstu Placówki przy planowaniu działań operacyjnych,

 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,

 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.

 

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2015.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku od początku swej działalności stawia na wysoka jakość świadczonych usług medycznych oraz najwyższą troskę o zdrowie Pacjenta.

 

AKTUALNY CERTYFIKAT:

 

Beztytułu.png

 

ZAŁĄCZNIKI DO CERTYFIKATU:

 

PDFZałącznik do Certyfikatu ISO.pdf (891,65KB)

 

 

 

CERTYFIKATY HISTORYCZNE:

 

 

 

 

 

Data publikacji:
12.11.2014
Przewiń do góry