RODO

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kłobucku.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Kontakt do Administratora Danych:

email: zozklobuck@zozklobuck.com.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@zozklobuck.com.pl

lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PDFKlauzula informacyjna - Pacjenci.pdf
PDFKlauzula informacyjna - pracownicy.pdf
PDFKlauzula informacyjna - strona internetowa.pdf
PDFKlauzula informacyjna - umowy cywilnoprawne.pdf
PDFKlauzula informacyjna - zamówienia publiczne.pdf

PDFKlauzula informacyjna - Kandydat do pracy.pdf
 

Opublikował: Piotr Strzeszyna   |  Data publikacji: 08-06-2018 08:57
Modyfikował: Piotr Strzeszyna   |  Data modyfikacji: 06-11-2020 14:06
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie