RODO

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

e-mail: 

lub pisemnie na adres siedziby administratora 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C.

 

Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Zasada

e-mail: 

lub pisemnie na adres siedziby administratora 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PDFKlauzula informacyjna - Pacjenci.pdf (1,07MB)
PDFKlauzula informacyjna - pracownicy.pdf (525,32KB)
PDFKlauzula informacyjna - strona internetowa.pdf (737,33KB)
PDFKlauzula informacyjna - umowy cywilnoprawne.pdf (697,12KB)
PDFKlauzula informacyjna - zamówienia publiczne.pdf (836,28KB)

PDFKlauzula informacyjna - Kandydat do pracy.pdf (454,62KB)
PDFKlauzula informacyjna - Kontrola trzeźwości.pdf (752,42KB)

 

Data publikacji:
08.06.2018
Przewiń do góry