Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb os

LOGO_kolor.jpeg 

Tytuł projektu – „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.”

Nazwa beneficjenta – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Okres realizacji  - 2017-05-29 - 2019-10-30

Opis projektu - Projekt pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych skupia się na doposażeniu 17 Poradni Ogólnych rozlokowanych na terenie całego powiatu kłobuckiego w aparaty USG do wczesnej diagnostyki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz dobudowę do 4 budynków poradni podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych.

Całkowita wartość projektu: 1 576 308,37 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 339 137,16 zł

Wysokość dofinansowania: 1 138 266,58 zł

Wkład własny Beneficjenta: 438 041,79 zł

Data publikacji:
30.01.2019
Przewiń do góry