Ważne telefony - ZOZ Kłobuck

 

Szpital Rejonowy w Kłobucku

Centrala

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 28 61

Ambulatorium

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 19 22

Oddział Dziecięcy

ikona_telefon mala.jpeg 34 321 48 15

 

Numery wewnętrzne w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku

 

Nr wewnętrzny

Numer bezpośredni

Izba Przyjęć

164

34 321 48 64

Izba Przyjęć dla dzieci

184

34 321 48 84

Ambulatorium

177

34 321 48 77

Pracownia USG

162

34 321 48 62

Pracownia EKG/Spirometrii/UKG

166

34 321 48 62

Rejestracja do Pracowni Endoskopii (gastroskopia, kolonoskopia)

196

34 321 48 96

Pracownia Endoskopii (gastroskopii, kolonoskopii)

195

34 321 48 95

Oddział chorób wewnętrznych

Dyżurka pielęgniarek – I piętro oddział męski

172

34 321 48 72

Dyżurka pielęgniarek – II piętro oddział żeński

176

34 321 48 76

Gabinet lekarski

171

34 321 48 71

Kierownik oddziału wewnętrznego

170

34 321 48 70

Pielęgniarka oddziałowa

185

34 321 48 85

Oddział dziecięcy

Dyżurka pielęgniarek

182

34 321 48 82

Gabinet lekarski

115

34 321 48 15

Pielęgniarka oddziałowa

183

34 321 48 83

 

 

 

Zakład Fizjoterapii

167

34 321 48 67

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

168

34 321 48 68

 

 

 

Kierownik szpitala ds. Administracyjno -Gospodarczych

151

34 321 48 51

Punkt informacyjny

163

34 321 48 63

Pokój wypisów

158

34 321 48 58

Tomografia komputerowa

108

34 321 78 08

 

 

 

Catering

152

34 321 48 52

Kotłownia

155

34 321 48 55


 

Szpital Rejonowy w Krzepicach

Centrala

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 50 50

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 50 19

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 52 20

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Centrala

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 22 06

ikona_telefon mala.jpeg 34 310 02 15

Fax

ikona_telefon mala.jpeg 34 317 22 06 
       wew. 137

 

Numery wewnętrzne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Centrala 34 317 22 06
Sekretariat 123
Dział służb pracowniczych (kadry) 134
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 131
Dział Administracyjno-Gospodarczy 132
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego 127
Główny Księgowy 126
Radca Prawny 128
Księgowość 129, 130
Dział Organizacyjny 140
Przełożona pielęgniarek 133
Kasa 136
Sekcja IT 141, 143, 144, 145

Dział Lecznictwa

135, 142

Kierownik Działu Lecznictwa

146

Insp. ds. Ppoż/OC 138
Pielęgniarka epidemiologiczna/Specjalista ds. BHP 139
Magazyn 198  

Data publikacji:
19.10.2020
Przewiń do góry