Dokument ubezpieczenia

Dokument ubezpieczenia

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
•    druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę 
•    aktualne zaświadczenie z zakładu pracy 
•    legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
•    aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
•    legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:
•    legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:
•    aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
•    umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty skałdki

7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
•    dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 
•    legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS 
•    aktualne zaświadczenie z zakładu pracy 
•    legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty 
•    w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji
•    formularze z serii E 
•    Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
•    Certyfikat

Opublikował: Piotr Strzeszyna   |  Data publikacji: 12-11-2014 13:15
Modyfikował: Katarzyna Engel-Kozieł   |  Data modyfikacji: 13-07-2020 11:04
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie