"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na

realne potrzeby”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

UE.jpeg

 

Tytuł projektu – „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.”

 

Nazwa beneficjenta – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Okres realizacji  - 2017-05-29 - 2019-10-30

 

Opis projektu - Projekt pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych skupia się na doposażeniu 17 Poradni Ogólnych rozlokowanych na terenie całego powiatu kłobuckiego w aparaty USG do wczesnej diagnostyki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz dobudowę do 4 budynków poradni podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do świadczonych przez Wnioskodawcę usług medycznych.

 

Całkowita wartość projektu: 1 534341,53 zł

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 156371,30 zł

 

Wysokość dofinansowania: 982 915,60 zł

 

Wkład własny Beneficjenta: 551 425,93 zł

DOCXProjekt.docx (388,23KB)

Data publikacji:
21.04.2021
Przewiń do góry