Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck.

EFRR_POZIOM_kolor.jpeg
 

Tytuł projektu –  „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck.”

 

Nazwa beneficjenta – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

Okres realizacji projektu-  2020-06-19 - 2021-10-31

 

Opis projektu - Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w ZOZ Kłobuck. Projekt obejmuje zakup oprogramowania (m.in. e-usługi, EDM, system operacyjny i wirtualizacyjny oraz oprogramowanie do backupu), sprzętu (serwery, macierz, UPS, przełączniki, urządzenie do backupu) oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu. Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (dalej ZOZ Kłobuck). Osią projektu i jego głównym beneficjentem będzie pacjent. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych poprzez stworzenie systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej.
 
 
Całkowita wartość projektu: 1 592 235,00 ZŁ

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 592 235,00zł

 

Wysokość dofinansowania: 1 353 399,75 ZŁ

 

Wkład własny Beneficjenta: 238 835,25 zł

 

Opublikował: Paweł Miłkowski   |  Data publikacji: 21-04-2021 12:55
Modyfikował: Katarzyna Engel-Kozieł   |  Data modyfikacji: 21-04-2021 15:07
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie