PROFILAKTYKA 40 PLUS.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia pacjentów od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

Programem zostaną objęte objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

 

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

 

PAKIETY BADAŃ:

- Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

 3. stężenie glukozy we krwi;

 4. AlAT, AspAT, GGTP;

 5. poziom kreatyniny we krwi;

 6. badanie ogólne moczu;

 7. poziom kwasu moczowego we krwi;

 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

- Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;

 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

 3. stężenie glukozy we krwi;

 4. AlAT, AspAT, GGTP;

 5. poziom kreatyniny we krwi;

 6. badanie ogólne moczu;

 7. poziom kwasu moczowego we krwi;

 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);

 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

- Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;

 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

 3. ocena miarowości rytmu serc

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA BADANIE?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

 • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

 

Program Profilaktyka 40 Plus to program zdrowotny, który ma Ci pomóc zadbać o zdrowie.

 

JAK OTRZYMAĆ SKIEROWANIE?

 

Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta wypełniasz online ankietę, a następnie dostaniesz:

 • e-skierowanie na badania laboratoryjne

 • możliwość zrobienia podstawowych pomiarów: zweryfikowania wagi i wzrostu, wskaźnika BMI, zmierzenia ciśnienia krwi i tętna (oznaczenia miarowości pracy serca)

 • porady zdrowotne, które możesz sobie zapisać lub wydrukować

 • przekierowanie do wyszukiwarki miejsc realizacji programów profilaktycznych, z których możesz skorzystać.

Jedna osoba może tylko raz skorzystać z e-skierowania na badania profilaktyczne, więc, nawet jeśli powtórnie wypełnisz ankietę, nie dostaniesz kolejnego e-skierowania.

 

Uwaga, ankietę możesz wypełnić także poprzez infolinię: 22 735 39 53.

 

JAK WYGLĄDA ANKIETA?

 

Ankieta Profilaktyki 40 PLUS dla osób w wieku 40-64 lat zawiera pytania dotyczące:

 • Twojej masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

 • ryzyka chorób układu krwionośnego

 • aktywności fizycznej

 • sposobu odżywania się

 • picia alkoholu

 • palenia lub innych form używania tytoniu i nikotyny

 • ryzyka chorób onkologicznych.

Czasem należy wybrać z listy jedną odpowiedź lub zaznaczyć wiele odpowiedzi np. wymienić przebyte choroby. Warto mieć pod ręką ostatnie wyniki badań.

Jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, możesz je pominąć. Jednak udzielenie jak najpełniejszych odpowiedzi pozwoli na dokładniejszą ocenę czynników ryzyka i dopasowanie badań laboratoryjnych.

Niektóre odpowiedzi będą prowadziły do dodatkowych, doprecyzowujących, pytań. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania z tematycznej grupy dostaniesz krótkie podsumowanie. 

Ankieta dla osób mających 65 lat i więcej jest krótsza, a wybierasz między odpowiedzią „tak” lub nie” na kolejne pytania. 

Są to pytania o to, czy:

 • w ciągu ostatnich 12. miesięcy, miałeś/aś badania:

  • ciśnienia krwi

  • poziomu cholesterolu

  • poziomu glukozy/cukru

 • prowadzisz aktywny tryb życia

 • palisz tytoń

 • leczysz się z powodu chorób tarczycy/endokrynologicznych

 • masz ma takie objawy ze strony przewodu pokarmowego jak zmiana rytmu wypróżnień lub krew w stolcu

 • u Twojego rodzeństwa, rodziców lub dzieci występowała/ występuje nadwaga

 • u Twojego rodzeństwa, rodziców lub dzieci pojawił się nowotwór przewodu pokarmowego.

Jak wypełnić ankietę

 • Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

 • wejdź w zakładkę „Profilaktyka”, a następnie „Ankiety”

 • wypełnij online ankietę. Twoje odpowiedzi pozwolą wybrać listę badań laboratoryjnych, które są dla Ciebie zalecane. Dostaniesz też wskazówki, jak należy przygotować się do badań.

 

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA INTERNETOWYM KONCIE PACJENTA?

Wypełnianie ankiety możesz w dowolnym miejscu przerwać. Kliknij wówczas na „Zapamiętaj odpowiedzi i wyjdź”. Po ponownym zalogowaniu możesz wrócić do wypełniania ankiety.

Jeśli na koniec sekcji pytań dotyczących Twojego zdrowia klikniesz „Dalej”, zobaczysz porady zdrowotne dla siebie. 

Na koniec należy zatwierdzić wybrane dla Ciebie badania laboratoryjne. Otrzymasz wówczas e-skierowanie. Nie musisz go drukować, dostaniesz informację o nim na podany przez Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta numer telefonu lub mail.

 

Odbieraj Twoje e-skierowania i e-recepty poprzez aplikację na telefon

Aby skorzystać z badań zaleconych w ramach programu, wystarczy, że się zgłosisz się do jednego z uczestniczących w programie laboratoriów z dokumentem tożsamości z numerem PESEL.

 

Twoje e-skierowanie na badania będzie dostępne w systemie po dwóch dniach roboczych.

 

Żródło informacji: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pakiet-nieodplatnych-badan-profilaktyka-40-plus

 

PROGRAM 40+ REALIZOWANY JEST WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  NA TERENIE NASZEGO POWIATU W OBRĘBIE ZOZ KŁOBUCK.

ZDJĘCIE 1.jpeg

 

Opublikował: Katarzyna Engel-Kozieł   |  Data publikacji: 26-07-2021 14:04
Modyfikował: Katarzyna Engel-Kozieł   |  Data modyfikacji: 26-07-2021 14:18
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie