NOWY AMBULANS SANITARNY W ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZEGO ZOZ KŁOBUCK.

Miło nam poinformować, że Zespół  Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku otrzymał nowy Ambulans z częściowym wyposażeniem w związku z realizacją projektu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. "Dostawa ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego ZOZ w Kłobucku”.

 

Jest to ambulans sanitarny typu B co oznacza, iż jest zgodny z polską normą PN: EN 1789 i przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego (może być wykorzystywany jako ambulans typu S lub P zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia).

Ambulans wraz z częściowym wyposażeniem kosztował ponad 550 tysięcy złotych.

 

Dziękujemy zaangażowanym za pomyślne zrealizowanie tego projektu.

Zdjęcie Ambulansu od tyłu

Zdjęcie Ambulansu od przodu pod kątem

Zdjęcie Ambulansu od przodu

Data publikacji:
25.08.2021
Przewiń do góry