BEZPŁATNY PROGRAM REHABILITACYJNY- REKRUTACJA JUŻ TRWA!

REALIZACJA W KŁOBUCKU REGIONALNEGO PROGRAMU REHABILITACJI OSÓB Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO NA LATA 2019-2022

 

Celem głównym projektu jest kompleksowa rehabilitacja lecznicza przez ZOZ w Kłobucku 550 mieszkańców/nek powiatu kłobuckiego, lublinieckiego, częstochowskiego, Częstochowy w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego.

 

Dla kogo jest ten program?
- kobiety od 50 do 59 roku życia
- mężczyźni od 50 do 64 roku życia
- aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia
- osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego
- osoby z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniami ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii
- osoby z chorobami kręgosłupa
- osoby z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie tj. M15-M19, M47, M50, M51, M54

 

Kryteria wyłączenia
- Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do projektu.
- Przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w projekcie)

 

W ramach programu pacjent korzysta z:
Porady lekarza specjalisty w dziedzinie reumatologii (3 wizyty)
Porady fizjoterapeuty (2 wizyty)
15 dniowej rehabilitacji
Wykładów z edukacji zdrowotnej, żywieniowej i psychoedukacji.

 


- Pacjent wyrażający chęć udziału w projekcie ?
Prosimy o kontakt  z Kierownikiem Projektu tel.: 573-160-400.
Kierownik ustala terminarz, pyta o kryteria wyłączenia, umawia się z pacjentem na wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i ustala przebieg udziału w projekcie.

 

 

232671332_375700494076119_5726261511369526759_n.jpeg

 


NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Realizacja w Kłobucku Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022
NUMER I NAZWA PRIORYTETU: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania
NUMER I NAZWA DZIAŁANIA: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania.
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny
BUDŻET CAŁKOWITY PROJEKTU: 985 921,25 zł 
KWOTA WSPARCIA: 867 610,70 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 838033,06
OKRES REALIZACJI: 01.06.2021 r. - 28.02.2023 r.

 

Data publikacji:
08.09.2021
Przewiń do góry